1. Budite poduzetni. Budite čovjek koji djeluje.
2. Ne čekajte savršene okolnosti. Njih nećete dočekati. Očekujte prepreke i poteškoće te ih rješavajte kad se s njima suočite.
3. Upamtite da ideje same po sebi ne donose uspjeh. Ideje dobivaju vrijednost samo ako ih ostvarite.
4. Djelovanjem pobijedite strah i steknite samopouzdanje. Učinite ono čega se bojite i strah će nestati. Pokušajte i uvjerite se.
5. Mehanički pokrenite svoj mentalni stroj. Ne čekajte da vas duh pokrene. Poduzmite nešto, bacite se na posao i pokrenite svoj duh.
6. Razmišljajte u okvirima sadašnjeg trenutka. Sutra, slijedeći tjedan, kasnije i slične riječi često su istoznačnice za riječ neuspjeha – nikad. Budite osoba koja započinje odmah.
7. Bacite se na posao – smjesta. Ne gubite vrijeme na pripreme. Započnite.
8. Preuzmite inicijativu. Budite pionir. Odvažite se na pothvat. Budite dobrovoljac. Pokažite svoju sposobnost i ambiciju.

Ubacite u brzinu i krenite!

Dr. David J. Schwartz – iz knjige Čarolija razmišljanja na veliko